استخدام ماما
یک ماما صدای مامایی است. در هر کجا ایران اگر یک ماما هستید می توانید به ما بپیوندید. یک ماما بستری برای کاریابی ماما، استخدام ماما و گسترش و تبلیغات کسب و کار و حتی مطب شماست.
شما می توانید با عضویت در یک ماما در صفحه مربوط به خود با مددجویان و مادران بسیاری از سراسر ایران و یا حتی در نزدیکی خودتان ارتباط برقرار کنید. از طریق یک ماما مشاوره ها، آموزشها، مقالات خود را منتشر و یا تماس ویدیویی برقرار نمایید. شما به دو صورت می توانید ثبت نام کنید :

ثبت نام کنید

1) شماره خودتان را در سایت بگذارید تا مددجوها مستقیماً با شما تماس بگیرند

2) ما شما را به مددجویان معرفی می کنیم.
با کلیک بر روی یک ماما و سپس انتخاب عنوان همکاری به عنوان یک ماما وارد صفحه ثبت نام شوید.

x